WERKWIJZE
HOOFDPAGINA | OVER ONS | WERKWIJZE

Werkwijze van Workaholics/The People Company Zuid-Holland

Individuele begeleiding is de rode draad in onze aanpak. Een traject vangt aan met een plan van aanpak, waarin de (eind) doelstellingen helder opgeschreven zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat soms een groepsgewijze benadering, naast individuele begeleiding, een win-win situatie kan opleveren. Van belang is dan wel dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen welke samen met cliënt zijn opgesteld. Het is daarbij van belang dat de groepsgrootte ''klein'' blijft, zodat de individuele aandacht gewaarborgd blijft.
Per slot van rekening is ieder individu anders en is maatwerk dan ook de sleutel van ons succes. Daarbij observeren en activeren wij de  (sociale) vaardigheden en het zelfvertrouwen van de mens als ook hun fysieke en mentale conditie. Kenmerkend voor onze aanpak is de nazorg gedurende een periode van minimaal 6 maanden. De nazorg is er op gericht dat de gerealiseerde doelstellingen ook duurzaam geborgd worden en eventuele terugval wordt voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen duurzaam aan het werk kunnen komen en blijven, als men een traject heeft gevolgd bij Workaholics/The People Company Zuid-Holland.

 

 

ONZE DIENSTEN

 •  
  VOOR
  WERKGEVERS

  De arbeidsmarkt is volop in beweging, niet in het minst door een actieve overheid, volop werkend aan subsidieregelingen voor werkgevers. Het bijbehorende papierwerk nemen wij u graag uit handen. Ons softwareprogramma bevat de gegevens van alle beschikbare werknemers en opleidingsinstituten. Een match met uw gegevens zorgt ervoor dat de beste opties direct zichtbaar zijn. Door uw persoonlijke consulente, die beide partijen kent, wordt gekeken welke van de opgegeven opties het beste bij uw organisatie past. Zo kunnen we u op een snelle en efficiënte wijze voorzien van de juiste werknemer.

 •  
  VOOR
  WERKZOEKENDEN

  In goed overleg met onze professionals heeft u alle inspraak in uw-reintegratietraject, het gaat tenslotte om uw toekomst. Ons softwareprogramma bevat de gegevens van alle beschikbare werkgevers en opleidingsinstituten. Een match met uw gegevens zorgt ervoor dat de beste opties direct zichtbaar worden. Door uw persoonlijke consulente, die beide partijen kent, wordt gekeken welke van de opgegeven opties het beste bij u past. Zo kunnen we u op een snelle en efficiënte wijze bij de juiste werkgever of opleiding plaatsen.

 •  
  OVERHEID

  Wij geloven niet in standaard oplossingen, maar in een persoonlijke professionele aanpak. Het is dan ook onze missie om zoveel mogelijk potentiële werkgevers en werknemers naar volle tevredenheid te matchen. Onze collega's vormen hierbij de basis van ons succes. Zij zien de mogelijkheden van alle mensen binnen de maatschappij, hebben een positieve instelling en een daadkrachtige aanpak. Workaholics/The People Company Zuid-Holland beschikt over een innovatief software programma dat zowel de aangeleverde gegevens van werkgevers als werknemers bevat waardoor er op efficiënte wijze een match kan worden gemaakt. Met al deze gegevens wordt uiteraard zeer zorgvuldig omgegaan. Onze medewerkers hebben dan ook een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

 •  
  OPLEIDINGEN

  Workaholics/The People Company Zuid-Holland biedt opleidingen. Deze opleidingen zijn flexibel en re-integratie gericht en uitermate geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. De kosten van de opleidingen zijn inclusief alle examens (1 herexamen) en inschrijvingen bij registers ( bijvoorbeeld KIWA ).